Príklad riešenia hasiaceho zariadenia pre motorový priestor bagra.

Súčasti hasiaceho zariadenia BATEC sú navrhnuté na robustné použitie v premenlivých prevádzkových podmienkach. Pracujú nezávisle od elektrickej siete a sú odolné voči znečisteniu.

Na rozpoznanie požiaru sú v chránenom motorovom priestore zabudované automatické požiarne hlásiče. Po prekročení nastavenej spúšťacej teploty sa spustí siréna so stroboskopom, ktorá upozorní obsluhu v kabíne vodiča. Elektrické napájanie sirény so stroboskopom je zabezpečené z palubnej siete.
V prípade systému automatického hasenia sa následne okamžite spustí likvidácia požiaru. 
Ak tento postup nie je žiadúci, možno s výhodou použiť systém poloautomatického hasenia, keď napr. stavebný stroj musí najskôr opustiť nebezpečný priestor. Obsluha môže spustiť hasenie pomocou ručného iniciátora, ktorý je nainštalovaný v kabíne vodiča. Hasivo začne prúdiť cez hasiace potrubie do hasiacich dýz. Dôjde k uhaseniu požiaru. Účinok prášku ABC pri hasení spočíva vo vytvorení izolačných vrstiev, ktoré odizolujú ohnisko požiaru a zabránia prístupu kyslíku.

V spolupráci s našimi zákazníkmi a na základe príslušných požiadaviek stanovíme, ktorý princíp činnosti je najvhodnejší.

Po uhasení možno zariadenie uviesť opäť do prevádzky rýchlo a bez nutnosti vykonania zložitej údržby. V prípade potreby to môže rýchlo a ekonomicky vykonať samotný prevádzkovateľ.

Baumaschinen Prinzipskizze