Príklad riešenia odsávacieho zariadenia s úplnou protipožiarnou ochranou.

Súčasti automatického hasiaceho zariadenia BATEC sú robustné, kompaktné a necitlivé na nečistoty.
Naša nekomplikovaná a prehľadne riešená ústredňa neustále sleduje funkcie hasiaceho zariadenia. Poruchy sú okamžite detekované a signalizované. Hasiace zariadenie je vždy aktívne, aj keď fi lter vypnete. Naše infračervené požiarne hlásiče rýchlo detekujú tlejúce čiastočky. Prídavné teplotné hlásiče chránia Váš fi lter pred spálením. Ako hasiaci prostriedok sa používa náš vysokovýkonný prášok ABC alebo CO2. Po hasení možno zariadenie opäť rýchlo uviesť do prevádzky s minimálnou potrebou servisu. Na želanie cenovo výhodne samotným prevádzkovateľom.

Po osobnej konzultácii Vám radi navrhneme vhodnú koncepciu pre Vaše zariadenia.