BATEC pre vás znamená požiarnu ochranu z jedného zdroja. Poradenstvo, návrh, inštalácia a údržba automatických hasiacich zariadení pre rôzne aplikácie - a to všetko kdekoľvek na svete.

Individuálne koordinovaná požiarna ochrana s maximálnou flexibilitou a veľmi krátkou dodacou lehotou.
Po zohľadnení vašich špeciálnych požiadaviek, predstáv a okolitých podmienok vypracujeme spoločne s vami koncepciu, ktorá bude pre vás optimálna. V závislosti od účelu aplikácie používame oxid uhličitý, argón, práškové alebo penové hasivo. Na detekciu požiaru sa používajú rôzne snímače, ako napr. optické hlásiče plameňa, termomaximálne a termodiferenciálne hlásiče, detektory dymu, nasávacie dymové systémy atď.

Inteligentným naplánovaním termínov montáže vám zabezpečíme minimálne výrobné prestoje. Radi využijeme za týmto účelom celopodnikovú dovolenku vo vašej spoločnosti. Montáž sa uskutoční podľa vášho rozhodnutia buď u vás na mieste, alebo u koncového zákazníka. Predbežná montáž vo firme BATEC skráti čas potrebný na montáž na mieste. Uvedenie do prevádzky a prebierky vykonávame samozrejme aj u vašich zákazníkov v zahraničí. Aby sme sa vyhli zvýšeným nákladom u zákazníka, svoje rozhranie radi upravíme na rozhranie podľa vašich špecifikácií. Ani realizácia špeciálnych požiadaviek nie je pre nás problém. 
Samozrejme sme vám k dispozícii aj v prípade nutnosti pohotovostného zásahu. Náš dobre zásobený sklad a dostatočný počet technikov umožňujú prisľúbiť krátke dodacie lehoty.

Dokumentáciu elektrickej časti dodávame samozrejme v programe E-Plan.