Viac ako 20 rokov skúseností.

BATEC je globálna spoločnosť, ktorá sa špecializuje na návrh, inštaláciu a údržbu vysoko spoľahlivých hasiacich zariadení. Naša vysoká odborná kvalifikácia sa týka týchto oblastí: Vybavovanie obrábacích strojov, kompletné výrobné linky a haly, ako aj príslušné odsávacie zariadenia.

Elektricky ovládané hasiace zriadenie

Elektricky ovládané hasiace
zriadenie

Pneumaticky ovládané hasiace zriadenie

Pneumaticky ovládané hasiace
zriadenie