Príklad riešenia obrábacieho stroja s kompletnou požiarnou ochranou


Súčasti automatického hasiaceho zariadenia BATEC sú robustné, kompaktné a odolné voči oleju. V žiadnej oblasti neobmedzujú pracovný proces.

Jednoduchá a jasne štruktúrovaná centrála nepretržite sleduje funkcie hasiaceho zariadenia. Detekcia a signalizácia porúch sú okamžité.

V prípade požiaru je poplašný signál z automatického hlásiča alebo ručného iniciátora odoslaný do hasiacej centrály. Následne sa súčasne spustia nasledujúce funkcie:

 • Otvorí sa fľaša s hasivom a hasivo začne prúdiť do hasiacich dýz, ktoré sú umiestnené vo vnútri stroja.
 • Stroj sa vypne.
 • Škrtiaca klapka v odsávacom kanáli sa uzavrie, aby nedošlo k odsávaniu hasiva, ktoré bolo dodané do haseného priestoru.
 • Spustí sa siréna so stroboskopickým svetlom - signalizuje hasenie.
 • Hasiaca centrála umožňuje postúpenie požiarneho hlásenia nadradenému systému, ako napr. ústredni EPS, hasičskému a záchrannému zboru, vrátnikovi.

Po uhasení možno zariadenie uviesť opäť do prevádzky rýchlo a bez nutnosti vykonania zložitej údržby. V prípade potreby to môže rýchlo a ekonomicky vykonať samotný prevádzkovateľ.

Príklad riešenia usporiadania pre obrábací stroj:

Príklad riešenia usporiadania pre obrábací stroj

 1. Fľaša s hasivom CO2
 2. Hasiaca centrála s rozhraním pre riadenie stroja
 3. Automatický požiarny hlásič
 4. Ručný hlásič
 5. Hasiaca dýza CO2
 6. Siréna/stroboskop
 7. Škrtiaca klapka
 8. Výstražné štítky