Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

1. Poznámka o ochrane osobných údajov

Teší nás vaša návšteva našich internetových stránok a váš záujem o našu spoločnosť a naše produkty a služby. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov má za cieľ informovať používateľov našich internetových stránok o povahe, rozsahu a účeloch zhromažďovania a používania osobných údajov spoločnosti Batec Sicherheitanlagen GmbH.

Osobné údaje sú akékoľvek informácie, ktoré sa vzťahujú na nejakú osobu, alebo sa používajú na identifikáciu vašej osoby, alebo ktoré môžu byť použité na vašu spätnú identifikáciu, ako sú vaše meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, správanie používateľa.

Mali by ste vedieť, že ochranu vašich osobných údajov (ďalej len „údaje“) berieme veľmi vážne a používame ich iba v súlade s ustanoveniami spolkového zákona o ochrane osobných údajov a iných nariadení o ochrane osobných údajov.

2. Zodpovedný orgán / poskytovateľ služby

Zodpovedným orgánom v zmysle spolkového zákona o ochrane údajov (BDSG) a zároveň poskytovateľom služieb v zmysle zákona o telekomunikačných médiách (TMG) je spoločnosť Batec Sicherheitanlagen GmbH & CO. KG, Johann G. Gutenbergstr. 19A, 82140 Olching, Nemecko, pozri na túto tému našu tiráž.
Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k týmto pravidlám ochrany osobných údajov alebo k ochrane osobných údajov vo všeobecnosti, kontaktujte: Rainer Rothstein
Batec Sicherheitsanlagen GmbH & CO. KG.
Telefón: +49 (0)8142 65245 - 20
E-mail: r.rothstein@batec.eu

3. Zhromažďovanie, používanie a účel zberu údajov

Presný zber a používanie a účel zberu údajov sa líši v závislosti od toho, či navštívite našu internetovú stránku iba na informačné účely, alebo na využívanie ponúkaných služieb:

3.1. Len na informatívne účely

V prípade iba informatívneho použitia internetovej stránky, t.j. ak sa neprihlásite, nezaregistrujete alebo iným spôsobom neposkytnete informácie za účelom používania internetovej stránky, nebudeme zhromažďovať žiadne osobné údaje s výnimkou údajov prenášaných vaším prehliadačom, aby ste mohli navštíviť internetovú stránku. Jedná sa o:

  • vašu IP adresa alebo IP adresu vášho poskytovateľa internetových služieb;
  • zdroj / internetovú stránku, z ktorej ste k nám prišli;
  • použitý typ prehliadača;
  • použitý operačný systém a platformu;
  • navštívené internetové stránky spoločnosti Batec;
  • dátum a čas vyhľadávania nejakej z našich internetových stránok;
  • množstvo prenesených údajov a stav prístupu (súbor bol prenesený, nenájdený atď.).

Zozbierané údaje slúžia na štatistické vyhodnotenie, na zlepšenie našich internetových stránok a na zvýšenie záujmu o naše internetové stránky. IP adresa je uložená iba anonymne, osobné vyhodnotenie sa nevykonáva.

3.2 Pri využívaní našich služieb, kontaktné údaje

Ak využijete služby, ktoré ponúkame, je potrebné, aby ste zadali údaje požadované pre príslušnú transakciu. Napríklad vašu poštovú adresu pri odosielaní ponuky poštou. Môžete tiež dobrovoľne poskytnúť ďalšie údaje. Toto sa týka prípravy ponúk, oznámení a žiadostí prostredníctvom nášho kontaktného formulára, ako aj prijímanie otázok a oznámení a odpovedanie na ne, a to aj e-mailom alebo telefonicky. Informácie zhromažďujeme, uchovávame a používame výhradne na účely poskytovania požadovanej služby.
Vaše osobné údaje nezasielame tretím stranám, ak ste s tým neposkytli súhlas alebo sme právne oprávnení alebo povinní tak urobiť.

4. Použitie súborov cookie

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sú odoslané z nášho webového servera do vášho prehliadača ako súčasť vašej návštevy našej internetovej stránky a sú uložené na vašom počítači pre neskoršie načítanie. Obsahujú informácie, ktoré je možné získať pri prístupe k našim službám. Cookies slúžia na efektívnejšie a používateľsky prívetivejšie využívanie našich služieb a ponúk. Súbory cookie sa navyše používajú na zhromažďovanie štatistických informácií o našich internetových stránkach, ako je napr. počet návštevníkov.

Nezhromažďujú sa a ani neprenášajú žiadne osobné údaje. Spoločnosť Google nespojí IP adresu poskytnutú vaším prehliadačom s inými údajmi spoločnosti Google.
Používame trvalé cookies a tzv. cookies pre danú reláciu. Cookies pre danú reláciu sa odstránia po zavretí prehliadača. Trvalé súbory cookie zostávajú na vašom zariadení, dokým nebudú odstránené kvôli nepotrebnosti po splnení svojho účelu.
Vo svojom prehliadači môžete napríklad úplne zakázať súbory cookie, obmedziť ich na určité internetové stránky, alebo nakonfigurovať prehliadač tak, aby vás automaticky upozornil, keď sa má súbor cookie uložiť a požiada vás o spätnú väzbu.
Okrem toho už uložené súbory cookie môžete kedykoľvek odstrániť prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov. To umožňujú všetky bežné internetové prehliadače. Po zakázaní súborov cookie v používanom internetovom prehliadači už nebude zaručené, že budete mať bez obmedzenia prístup ku všetkým funkciám našej internetovej stránky.

5. Google Analytics

Naše internetové stránky využívajú službu Google Analytics poskytovanú spoločnosťou Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Cieľom je analyzovať tok návštevníkov na našich internetových stránkach. Služba Google Analytics používa „súbory cookie“ - textové súbory, ktoré sú uložené v koncovom zariadení. Zakaždým, keď navštívite internetovú stránku, ktorá má vstavaný komponent Google Analytics, internetový prehliadač automaticky zabezpečí odosielanie údajov na server Google v Spojených štátoch, a tieto údaje sa tam uložia. Spoločnosť Google použije tieto informácie na posúdenie vášho používania internetových stránok, zostavenie prehľadov o aktivite internetových stránok a poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s aktivitou internetových stránok a používaním internetu v súvislosti s nami ako prevádzkovateľmi internetových stránok.

Osobné údaje sa neprenášajú do spoločnosti Google. Získaná IP adresa bude odoslaná spoločnosti Google až po anonymizácii. IP adresa používateľov v rámci členských štátov EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru sa skracuje. IP adresa, poskytnutá prehliadačom v rámci služieb Google Analytics, nebude spojená s inými údajmi spoločnosti Google.

Máte možnosť zabrániť ukladaniu súborov cookie vo vašom zariadení pomocou príslušných nastavení v prehliadači. Nezaručujeme, že budete mať prístup k všetkým funkciám tejto internetovej stránky bez obmedzenia, ak váš prehliadač nepovoľuje cookies.

Môžete tiež použiť doplnok prehliadača, aby ste zabránili tomu, aby informácie zhromaždené prostredníctvom súborov cookie (vrátane vašej adresy IP) boli odoslané spoločnosti Google Inc. a použité spoločnosťou Google Inc. Nasledujúci odkaz vás presmeruje na príslušný doplnok: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Ďalším spôsobom, ako zabrániť tomu, aby služba Google Analytics zhromažďovala údaje o vás na tejto stránke, je zakázať službu Google Analytics. Zakázať službu Google Analytics.
Kliknutím na odkaz si stiahnete „Opt-Out-Cookie“. Váš prehliadač musí v zásade povoľovať uloženie súborov cookie. Pravidelne odstraňujte súbory cookie kliknutím na odkaz pri každej návšteve týchto internetových stránok.

Ďalšie informácie a pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na stránke https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ a http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Služba Google Analytics je vysvetlená podrobnejšie na stránke https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

6. Mapy Google

Táto internetová stránka využíva službu Mapy Google poskytovanú spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“) na poskytovanie geografických informácií a trasách príchodu k nám. Ak chcete použiť túto funkciu, je potrebné uložiť vašu IP adresu. Tieto informácie sa zvyčajne prenášajú a ukladajú na server Google v Spojených štátoch. Používaním tejto funkcie súhlasíte so zhromažďovaním, spracovaním a využívaním údajov spoločnosťou Google a jej zástupcami a inými poskytovateľmi, ktoré boli automaticky získané alebo ktoré ste sami zadali. Viac informácií o nakladaní s údajmi z Máp Google nájdete v „Zmluvných podmienkach“ služby Mapy Google: http://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

7. Videá na stránkach Vimeo

Na vloženie videí na niektorých z našich internetových stránok používame poskytovateľa Vimeo. Prevádzkovateľ príslušných doplnkov je Vimeo, LLC so sídlom na 555 West 18th Street, New York, New York 10011. Ak otvoríte internetové stránky s takýmto doplnkom, vytvorí sa pripojenie do serverom Vimeo a zobrazí sa doplnok. Na server Vimeo sa odošle informácia, ktoré z našich internetových stránok ste navštívili. Ak ste prihlásený/-á ako člen služby Vimeo, Vimeo priradí tieto informácie k osobnému účtu používateľa. Pri používaní doplnku, ako napríklad kliknutím na tlačidlo spustenia videa, sú tieto informácie priradené aj k vášmu účtu používateľa. Tomuto priradeniu môžete zabrániť odhlásením sa z vášho používateľského účtu Vimeo predtým, ako použijete našu webovú stránku a pritom odstránite príslušné súbory cookie od spoločnosti Vimeo. Viac informácií o spracovaní údajov a ochrane osobných údajov spoločnosti Vimeo nájdete na adrese https://vimeo.com/privacy.

8. Šifrovanie SSL

Táto internetová stránka používa šifrovanie SSL z bezpečnostných dôvodov a chráni prenos citlivého obsahu, napríklad žiadostí, ktoré nám pošlete ako prevádzkovateľovi internetovej stránky. Šifrované spojenie môžete rozpoznať zmenou v riadku adresy prehliadača z „http://“ na „https://“ a symbolom zámky v riadku prehliadača. Ak je šifrovanie SSL povolené, údaje, ktoré nám odošlete nemožno prečítať tretími stranami.

9. Zabezpečenie dát

Spoločnosť Batec Sicherheitsanlagen GmbH & CO. KG využíva technické a organizačné bezpečnostné opatrenia podľa aktuálneho stavu poznatkov na ochranu vašich údajov, ktoré spravujeme, pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, zničením, stratou alebo prístupom neoprávnených osôb. Naše bezpečnostné opatrenia sa neustále zlepšujú v súlade s technologickým vývojom. Okrem toho v prípade zhromažďovania a spracovávania osobných údajov sa informácie prenášajú v zašifrovanej podobe, aby sa zabránilo zneužitiu údajov tretími stranami.
Výslovne zdôrazňujeme, že prenos údajov na internete (napr. v prípade komunikácie prostredníctvom e-mailu) môže v zásade mať bezpečnostné nedostatky, a preto nemôže byť úplne chránený pred prístupom tretích strán.

10. Odkazy a internetové stránky tretích strán

Táto internetová stránka obsahuje odkazy na externé stránky. Ak kliknete na tieto odkazy, musíte si uvedomiť, že vo väčšine prípadov sa IP adresa tiež bude nachádzať v protokole týchto internetových stránok. Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje iba na túto internetovú stránku a nie na internetové stránky tretích strán. Nenesieme zodpovednosť alebo záruku za obsah iných internetových stránok, alebo podmienky ochrany osobných údajov tretích strán.

11. Práva používateľa: Právo na poskytnutie informácií a odstúpenie

Vy, ako používateľ, máte právo požiadať o bezplatné získanie informácií o tom, aké osobné údaje sme o vás uložili. Ak vaša žiadosť nie je v rozpore so zákonnou povinnosťou uchovávať údaje (napr. spätné uchovávanie údajov), máte právo opraviť nesprávne údaje a zablokovať alebo vymazať vaše osobné údaje.

12. Zmena tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Vyhradzujeme si právo zmeniť naše bezpečnostné opatrenia a opatrenia, pokiaľ to bude vyžadovať technický vývoj. Zmeny budú uverejnené na týchto stránkach.

Verzia zo dňa: 15.05.2018