Príklady riešení od firmy BATEC:
Automatické hasiace zariadenia

Naše stacionárne automatické požiarne hasiace systémy slúžia prevádzkovateľom hodnotných zariadení, strojov alebo vybavenia na ochranu objektov a osôb, ktoré s nimi pracujú. Sú navrhnuté tak, aby požiar spoľahlivo a bezpečne uhasili. Systémy sú navrhnuté na zabezpečenie dlhej životnosti a jednoduchej obsluhy.

Hasivá sú pri použití v súlade s ich určením klasifikované ako fyziologicky bezpečné.
V závislosti od aplikácie sa ako hasivo používa CO2, argón, prášok, pena atď.

Zvyčajne sa skladajú z týchto súčastí:
• automatické iniciátory: termomaximálne hlásiče, detektory dymu, hlásiče plameňa
• ručné iniciátory: ručné tlačidlové hlásiče
• signálny hlásič
• hasiaca centrála s rozhraním do objektu: vypnutie, núdzové vypnutie, monitorovanie dverí atď.
• nádrž na hasivo vrátane hasiva a ventilu
• hasiace potrubie
• hasiace dýzy

Naše hasiace zariadenia spĺňajú požiadavky smerníc VDE, BGI 719 „Ochrana proti požiaru a výbuchu v obrábacích strojoch“ a požiadavky združenia VDMA, ktoré sa týkajú vzplanutia a požiaru v obrábacích strojoch. Sú vyrobené podľa normy DIN 14497 o malých hasiacich zariadeniach a ich konštrukcia a montáž spĺňajú všeobecné technické pravidlá.

Pod odkazmi vedľa nájdete príklady riešenia pre obrábací a stavebný stroj.