Hasiace zariadenia poskytujú bezpečnosť ľuďom a životnému prostrediu.

Jediná iskra môže spôsobiť obrovské škody - preto je lepšie predchádzať požiaru jednorazovou investíciou.
Hasiace zariadenia chránia vašich zamestnancov pred popáleninami a váš podnik pred dlhými výrobnými prestojmi. Okamžitou likvidáciou požiaru sa navyše na minimum znižujú emisie škodlivín.

Radi pre vás navrhneme koncepciu ochrany na mieru -

BATEC – Váš partner pre individuálnu požiarnu ochranu.